Historiaa

Yhdistys on perustettu 15.2.1968

 

Perustajajäseniä olivat:

 

 • Sanelma Anttila
 • Laina Borg
 • Irma Brofelt
 • Sisko Ilmonen
 • Anna-Liisa Komppa
 • Aili Kuitunen
 • Anneli Lahtinen
 • Helga Lampinen
 • Kirsti Murtonen
 • Kirsti Mällönen
 • Aaro Nieminen
 • Paavo Nieminen
 • Kerttu Paananen
 • Kalervo Sandelin

 

 

20-vuotisjuhla Joutsan lukiolla 13.2.1988:

 

Joutsan KTV ry osasto 447 juhli sunnuntaina


Joutsan suurin ammattiosasto toiminut kaksi vuosikymmentä 

Joutsan kunnantyöntekijät ja viranhaltijat KTV ry osasto 447 vietti viime sunnuntaina 20-vuotismerkkipäiväänsä lukiolla. Tilaisuuden ojelmassa oli puheita, musiikkia, tanssia ja runonlausuntaa. Tervehdyssanat lasusui yhdistyksen puheenjohtajana tällä hetkellä oleva vpj. Juhani    M o i l a n e n, joka totesi, että osaston tärkein tetävä on edunvalvonta ja sen lisäksi myös jäsenistön henkisen hyvinvoinnin kehittäminen mm. koulutuksen myötä. Moilanen toivoisikin työnantajalta nykyistä suopeampaa suhtautumista jäsenistön kouluttamiseen.

Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli saapunut KTV:n liiton osastosihteeri Eino K a n n i s t o. Juhlivan yhdistyksen historiikin puolestaan esitti sihteeri Aino S o l a t i e.

Historiikin mukaan ao. ammattiosaston perustava kokous pidettiin Kunnantalon valtuustosalissa 15.2.1968, jolloin hyväksyttiin mallisäännöt ja yhdistykselle nimeksi Joutsan kunnantyöntekijät ja viranhaltijat ry. Kokouksessa oli mukana 17 kunnan työntekijää, ja puhetta johti Kalervo Sandelin, joka samassa yhteydessä valittiin osaston puheenjohtajaksi. Mukana perustavassa kokouksessa oli paikallisten lisäksi KTV:n liiton toimitsija Eino Kannisto eli viime sununtaisen juhlapuheen pitäjä.

Yhdistyksen ensimmäiseen toimikuntaan valittiin: Sanelma Anttila sihteeriksi, Aaro Nieminen puheenjohtajaksi, Paavo Nieminen rahastonhoitajaksi, Akseli Vantanen jäseneksi ja Anna-Liisa Komppa varajäseneksi. Yhdistyksen ensimmäinen luottamusmies oli Kalervo Sandelin.

- Ennen tätä perustavaa kokousta oli useiden työntekijöiden mielessä kytenyt halu saada paikkakunnalle ammattiosasto johon voisi liittyä. Puuhamiehenä tässä asiassa oli Kalervo Sandelin, joka otti yhteyttä liittoon ja hoiti ilmoittelun yhdistyksen perustamisesta. Se oli aikaa, jolloin melkein kaikki jäsenet osallistuivat kokouksiin ja oli intoa toimia yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Täytyy todeta, että kyllä se olisi mahtavaa nähdä tänäpäivänäkin sellainen kiinnostus ammattiyhdistysasioita kohtaan joka silloin henki, Solatie sanoi.

Solatien mukaan osaston ja työnantajan välinen suhde on nykyisellään luottamuksellinen ja molemminpuolin toisiaan arvostava. Aivan näin hyvin asiat eivät kuitenkaan olleet osaston alkuaikoina. Edunvalvonnan ohella osasto on järjstänyt jäsenilleen virkistystoimintaa: koulutustilaisuuksia, pikkujouluja, pilkkikilpailuja ja matkoja ulkomaita myöten. Yhdistyksen, jonka toimialueeseen vuodesta -72 ovat kuuluneet myös Leivonmäki ja Luhanka, jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Tällä hetkellä siihen kuuluu yli 200 jäsentä, joten kyseessä on jäsenmäärältään Joutsan suurin ammattiosasto.

Kalervo Sandelin alusta alkaen puheenjohtajana

20 vuotta täyttäneen yhdistyksen puheenjohtajana on koko sen olemassaolon ajan toiminut Kalervo Sandelin. Nyt hän on virkavapaalla kuluvan vuoden loppuun, jona aikana johdossa on pääluottamusmies Juhani Moilanen. Sihteerin tehtäviä yhdistyksessä ovat hoitaneet Sanelma Anttila(1968-74), Aino Solatie (74-81 ja -84) ja Raija Kunnas (82-83). Pääluottamusmiehinä ovat toimineet Kalervo Sandelin (68-74), Eero Sievänen (75-76), Raino Arpiainen (78-80) ja Juhani Moilanen (81-). Varapuheenjohtajina ovat olleet Aaro Nieminen (68-70 ja 73-76), Pentti Sauvala (71-72), Jarmo Heino (77-85) ja Juhani Moilanen (86-). Rahastonhoitajina ovat toimineet Paavo Nieminen (68-71), Maire Mikola (72-73), Pirjo Nieminen (73-79), Anneli Lahtinen (80-81), Aino Solatie (82-87) ja Raija Kunnas (88-).

Pöytästandaareja

Viime vuonna yhdistykselle valmistui oma pöytästandaari, joista ensimmäinen kappale luovutettiin Kalervo Sandelinille ja seuraavat Leivonmäen ja Luhangan kunnille. Sunnuntain juhlassa pöytästandaarin saivat Sanelma Anttila, Laina Borg, Irma Brofelt, Sisko Ilmonen, Anna-Liisa Komppa, Aili Kuitunen, Anneli Lahtinen, Helga Lampinen, Kirsti Murtonen, Kirsti Mällönen, Aaro Nieminen, Kerttu Paananen ja Kalervo Sandelin muistoksi sekä kiitokseksi pitkäaikaisesta jäsenyydestä ja työstä yhdistyksen hyväksi. Samalla luovutettiin viiri myös KTV:n liitolle ja KTV:n Keski-Suomen aluetoimistolle.

Juhlassa vietettiin hiljainen hetki edesmenneiden perustajajäsenien, Aino Häyrin, Voitto Lampisen ja Aarne Nummelinin, muistolle.

Tilaisuuden musiikkiannista vastasivat Paavo Hakon johtama puhallinorkesteri, Antti Kotilaisen johtama Kansalaisopiston lapsikuoro sekä Petri Kaitamäki harmonikallaan. Kristiina Hotti ja Sari Töyrylä tanssivat "Valon leikin" ja lausuntataiteilija Maija Piitulainen esitti sikermän suomalaisten runoilijoiden tekstejä.